Maca alebo Magdaléna

Bratislava – 31. 10. 2018

Magdaléna ‘Maca‘ Rajtová, je najnovší, zároveň aj najmladší člen pedagogického zboru na SOŠMIŠ. Na škole učí odborné predmety, no okrem učenia si pod svoje krídla zobrala na starosť študentský časopis Genezis. Vyštudovala Univerzitu svätého Cyrila a Metoda. Vo svojom voľnom čase rada chodí na hríby a miluje zimné športy.

Ako ste sa dopracovali k učiteľstvu?

Vyštudovala som fakultu masmediálnej komunikácie v odbore aplikované mediálne štúdia t.j., ako aplikovať do praxe učenie sa o médiách. Mali sme veľa predmetov, ktoré boli zamerané na mediálnu výchovu, resp. učiteľstvo mediálnej výchovy. Rozhodla som sa ísť týmto smerom, nakoľko som mala bakalársku prácu o tejto problematike, avšak zameranú na materské školy. Diplomovú prácu som písala o tvorivosti vo vyučovaní na strených školách. Aby som si splnila cieľ mojej práce, prišla som okrem iných stredných škôl aj na SOŠMIŠ, kde som robila rozhovor s učiteľom Cho, o tom, aké tvorivé metódy využívajú učitelia pri vyučovaní na tejto škole. Po vysokej som sa rozhodla, že učiteľstvo je to, čomu sa chcem v budúcnosti venovať. Nakoľko je táto stredná škola zameraná na média, tak som sa rozhodla, že sa budem informovať či náhodou škola nehľadá učiteľov na odborné predmety. Hľadala a teraz som tu

Chceli ste byť vždy učiteľkou?

Asi nie. Nikdy som nad tým nepremýšľala. Až v treťom alebo štvrtom ročníku na výške mi napadla táto myšlienka, keď som robila svoju bakalársku prácu a s ňou spojené rozhovory s učiteľmi.

Ako sa Vám páči na SOŠMIŠ?

Veľmi! Kolegovia sú super, študenti tiež. Nemám zatiaľ s nikým problém a myslím, že ani nikto so mnou. Dúfam. (smiech)

Aké predmety učíte?

Učím odborné masmediálne aj marketingové predmety. Je to mediálne právo a etika, štylistika, teória a estetika reklamy, typografia a polygrafia a posledný predmet je vizuál printových médií. Najviac trávim čas s tretiakmi.

 

Aký predmet vyučujete najradšej?

Zložitá otázka. Asi mi je najbližšie mediálne právo. Veľa času sme tomuto predmetu venovali aj na výške a cítim sa v tom ako doma. Koniec-koncov, viac sú mi bližšie masmediálne, ako marketingové predmety.

Okrem učenia na tejto škole sa venujete aj študentskému časopisu Genezis. Prečo ste vstúpili do tohto médiá?

My sme aj na vysokej škole robili rôzne praktické cvičenia a práce. Vždy som sa najviac venovala článkom, časopisu. Keď sme mali povinnú prax, opäť som si vybrala časopis. V piatom ročníku som prispievala na školský web – www.medialnavychova.sk, kde som posielala svoje články. Vždy som mala bližšie k printu, ako ku rozhlasu alebo televízii.

Aké máte plány s týmto časopisom?

Plány? Ťažko povedať. My sme ho len teraz so študentkami rozbehli. Najmä si to plánujú ony. Sú veľmi kreatívne, ambiciózne a cieľavedomé. Dali sme si cieľ, že bude dostupný aj v tlačenej verzii, čomu sa veľmi teším, pretože študenti ho budú môcť v škole čítať a nebude „len“ na webe. Chcela by som, aby sa ujal na škole, no taktiež aj medzi širšou verejnosťou, aby sme sa dostali do povedomia ako škola, a takisto by som chcela, aby vychádzal pravidelne raz mesačne.

Aké máte očakávania od školy?

Nemám žiadne. Skôr by som chcela dosiahnuť niečo také, aby žiaci odchádzali z mojich hodín s pocitom, že sa niečo nové dozvedeli a naučili. Ak sa dá, učivo sa im snažím ukazovať aj na praktických cvičeniach a ukážkach. Myslím si, že to týmto spôsobom lepšie pochopia. Keďže som tú nová, snažím sa najmä ja niečo odovzdať.

Nakoniec moja posledná otázka – Myslíte si, že pri učiteľstve zostanete navždy?

Neviem na to ešte teraz odpovedať, no zatiaľ ma práca veľmi baví. Páči sa mi robota so študentmi. Mám pocit, že sa líšia od ostatných stredoškolákov. Myslím si, že SOŠMIŠ vybrali preto, lebo v budúcnosti sa chcú naozaj pohybovať v tejto oblasti. Je vidieť, že ich to baví, že majú vlastné ciele a idú si za nimi. Je to tu super.

Som veľmi rada, že na našu školu prišla ‘Maca‘. Je to také slniečko. Verím, že sa jej tu bude páčiť. Tak ešte raz. Vitajte na SOŠMIŠ, pani učiteľka!

 

Autor: Michaela Suchá, III.B

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *