Chceš vedieť, ako to na SOŠMIŠ funguje? Príď na DOD!

BRATISLAVA, 23. októbra 2017

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií organizovala v pondelok 23. októbra prvý Deň otvorených dverí v školskom roku 2017/2018. Uchádzači o štúdium na škole sa mali možnosť informovať od ôsmej do pätnástej hodiny. Záujemcov vo vestibule privítali tútorky akcie Alessia Vargová a Michaela Suchá a žiaci vyšších ročníkov pripravení odpovedať  na všetky otázky ohľadom školy a jednotlivých odborov. Základné informácie sa mohli dozvedieť z informačných letákov, ktoré boli pre nich pripravené. Tento rok prišlo na DOD viac ako 80 deviatakov. Priestormi školy ich sprevádzali žiaci navštevujúci odbor, o ktorý sa budúci prváci v sprievode svojich rodičov zaujímajú. Poukazovali im telocvičňu, jazykové a odborné učebne a novovybudované televízne štúdio. Dali do pozornosti nielen výlety a exkurzie organizované školou, ale aj žiacku školskú iniciatívu #INAK, ktorá je autorom niekoľkých zaujímavých projektov prebiehajúcich počas roka. Keďže záujemcovia prichádzali z celého Slovenska, žiaci ich popri prehliadke  školy informovali aj o možnosti ubytovania na priľahlom internáte.

Na názor sme sa pýtali riaditeľky Jany Mašlejovej. „Myslím si, že tohtoročný prvý Deň otvorených dverí dopadol veľmi dobre. Bola vysoká účasť. Prišlo okolo 81 študentov. Najväčší záujem bol o odbor masmediálne štúdiá, ale zvýšil sa záujem aj o odbor marketingová komunikácia. Posledné dva roky evidujeme klesajúci záujem o odbor informačné systémy a služby. Čo nás veľmi teší, je to, že prichádzali žiaci spolu so svojimi rodičmi. Väčšinou už majú našu školu vybratú, chcú tu študovať a prídu sa pozrieť, ako to to vyzerá.“

Ak ste prvé DOD náhodou nestihli, naďalej sledujte stránku školy. Bližšie informácie o ďalších dňoch otvorených dverí sa dozviete práve tam.

Monika Gáliková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *